Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 4.12.2017
   
  1. REKISTERINPITÄJÄ
  Kodin Kukat Oy, Juha Toikka
  Toikanmäentie 44
  49570 KANNUSJÄRVI
  Puh. (05) 3440300
    
   1. REKISTERIN NIMI
   Kodinkukat Oy markkinointirekisteri
     
    1. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
    Yhteyshenkilö:
    Juha Toikka
    Kodin Kukat Oy
    Toikanmäentie 44
    49570 KANNUSJÄRVI
    Puh. (05) 3440300
    juha.toikka@kodinkukat.fi
     
    1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
    Uutiskirjeiden toimittaminen
    Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
    Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen
    Palautteen käsittely ja yhteydenpito
    Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi
     Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi
      
     1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
     Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
     Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
     Demografiset tiedot: sukupuoli
     Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
     Muut asiakkaan itse antamat tiedot
     Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain
       
      1. TIETOLÄHTEET
      Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.
       
      1. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO
      Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
      Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.
       
      1. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
      Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.
       
      1. REKISTERIN SUOJAUS
      Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.
       
      1. TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS, SEKÄ OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
      Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.
      Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
      Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
       
      1. SIIRTO- JA KIELTO-OIKEUS
      Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
      Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
      Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.
       
      1. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
      Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.